Εμφυτεύματα

Τι είναι το εμφύτευμα;

Το εμφύτευμα είναι μια τεχνητή ρίζα δοντιού.

Inp2El

Κατασκευάζεται από τιτάνιο, το οποίο διακρίνεται για τη δυνατότητα του να ενσωματώνεται πλήρως με το οστό της γνάθου.

Inp1El

Σε ποιες περιπτώσεις τοποθετείται ένα εμφύτευμα;

Το εμφύτευμα τοποθετείται μέσα στο οστό της γνάθου για να στηρίξει μια στεφάνη, μια γέφυρα ή μια ολική οδοντοστοιχία.

 

Πόσο ασφαλές είναι το εμφύτευμα;

Τα εμφυτεύματα είναι απολύτως ασφαλή. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που το εμφύτευμα:

α) είτε δεν οστεοενσωματώνεται (άμεση επιπλοκή)

β) είτε παρουσιάζει σε μεταγενέστερο χρόνο απώλεια οστού πέριξ αυτού (περι-εμφυτευματίτιδα),

παρά το γεγογός ότι η οστεο-ενσωμάτωση αρχικά είχε πετύχει. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα μικρόβια διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ παράγοντες όπως είναι το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η λήψη διφωσφονικών φαρμάκων ή το ιστορικό περιοδοντίτιδας, διευκολύνουν την εμφάνιση της νόσου.

 

Ενδείκνυνται τα εμφυτεύματα στους περιοδοντικούς ασθενείς;

Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, αποτελούν μονόδρομο για ακίνητη προσθετική αποκατάσταση των οπίσθιων ελλειπόντων δοντιών.

Για τους περιοδοντικούς ασθενείς όμως που έχουν εμφυτεύματα, οι έρευνες έχουν δείξει ότι η απώλεια οστού που παρατηρείται σε βάθος χρόνου τριγύρω από τα εμφυτεύματα (περι-εμφυτευματίτιδα) σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την «ευπάθεια» της περιοδοντίτιδας.

 

Πότε τοποθετούνται τα εμφυτεύματα στους περιοδοντικούς ασθενείς;

Για να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα με ασφάλεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η περιοδοντική θεραπεία (συντηρητική ή και χειρουργική).

Επίσης, είναι σημαντικό ο ασθενής να έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα από τον εξειδικευμένο οδοντίατρο σε θέματα στοματικής υγιεινής, ώστε να είναι σε θέση να συντηρήσει έπειτα τα εμφυτεύματα.

 

Ποια είναι η θεραπευτική διαδικασία αποκατάστασης με εμφύτευμα;

Αρχικά, πραγματοποιείται η τοποθέτηση του εμφυτεύματος από τον περιοδοντολόγο.

Inp3El

Μετά από δύο μήνες τουλάχιστον πραγματοποιείται η προσθετική αποκατάσταση από τον γενικό οδοντίατρο/ προσθετολόγο.

Inp4El

Είναι σημαντικό να ελέγχονται το εμφύτευμα και η προσθετική αποκατάσταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τον εξειδικευμένο οδοντίατρο.